Vad ska man tänka på när man förbereder el-linstallation och vad kostar det?


Olika spabad kräver olika förutsättningar inför er installation.

Wellis & Artesian spabad behöver ingen extra isolering undertill.

Medans passion spa behöver en tillläggsskiva under.

Foto: Exempel på en förberedelse inför spabadsinstallation.

Det är också viktigt att förbereda med ellistallation här kommer priser vad de kostar att förbereda.


Installations paket förberedelse inför spabadsinstallation:

Detta ingår Max 10 meter kabel med synlig kabeldragning från central till säkerhetsbrytare eller i befintligt markför 50mm.

Kabelarea 5G2,5. 1 st håltagning.

Jordfelsbrytare och säkringar placeras i fasadmätarskåp på ledig DIN-skena eller i elcentral med ledigt utrymme på DIN-skena.

Säkerhetsbrytare på husfasad där badet ska stå , 5 meter anslutningskabel.

Resa inom Växjö tätort (10 km retur- utgår från Växjö)


Vanliga kostnader som kan tillkomma:

1) Kapsling 1x8 mod ip65 inomhus brevid befintlig elcentral eller inuti fasadmätarskåp.

2) Kapsling 1x8 mod ip65 utomhus/ fuktig miljö i direkt anslutning fasadmätarskåp eller brevid befintlig elcentral.

3) Extra kabel >15 meter och klamring

4) Extra håltagning

5) Extra håltagning betong 

6) Markförläggning kabel i befintligt 50mm markrör 

7) Kabelskydd och montering på vägg: 

8) Tillkommande timkostnad (väntetid / övrigt extra-arbete)


 

Foto: Exempel på förberedelse inför spabadsleverans.


Foto: Hur man fyller spabadet inför spabads installationen.

Innan man installerar el-installationen och kan starta spabadet ska det vattenfyllas. Fyll alltid upp spabadet där filtret sitter för att undvika luftbubblor i systemet.


Foto: Exempel på hur spabadet kan installeras- tänk på att alla sidor ska vara åtkomliga så låt de sista delarna vara lätta att öppna.


Foto: inspirationsbild


Foto: exempel på underlag till spabad