Vad ska man tänka på när man förbereder el-linstallation och vad kostar det?


Olika spabad kräver olika förutsättningar inför er installation.

Wellis & Artesian spabad behöver ingen extra isolering undertill.

Medans passion spa behöver en tillläggsskiva under.

Foto: Exempel på en förberedelse inför spabadsinstallation.

Det är också viktigt att förbereda med ellistallation här kommer priser vad de kostar att förbereda.


Installations paket förberedelse inför spabadsinstallation:

Pris 5000 kr inklusive moms (860 rot)

Detta ingår Max 10 meter kabel med synlig kabeldragning från central till säkerhetsbrytare eller i befintligt markför 50mm.

Kabelarea 5G2,5. 1 st håltagning.

Jordfelsbrytare och säkringar placeras i fasadmätarskåp på ledig DIN-skena eller i elcentral med ledigt utrymme på DIN-skena.

Säkerhetsbrytare på husfasad där badet ska stå , 5 meter anslutningskabel.

Resa inom Växjö tätort (10 km retur- utgår från Växjö)


Vanliga kostnader som kan tillkomma:

1) Kapsling 1x8 mod ip65 inomhus brevid befintlig elcentral eller inuti fasadmätarskåp.

Pris 400 kr inklusive moms (60 rot)

2) Kapsling 1x8 mod ip65 utomhus/ fuktig miljö i direkt anslutning fasadmätarskåp eller brevid befintlig elcentral.

Pris: 1300 inkl moms (150rot)

3) Extra kabel >15 meter och klamring

80 kr /meter (6kr ROT/meter)

4) Extra håltagning: 90 kr/st (rot 27)

5) Extra håltagning betong : 160 kr / st (rot 48 )

6) Markförläggning kabel i befintligt 50mm markrör 

65 kr / meter (3 kr ROT / meter) 

7) Kabelskydd och montering på vägg: 175 kr / st (32 rot)

8) Tillkommande timkostnad (väntetid / övrigt extra-arbete)

640 kr / timme. Debiteras per påbörjad halvtimme.


 

Foto: Exempel på förberedelse inför spabadsleverans.


Foto: Hur man fyller spabadet inför spabads installationen.

Innan man installerar el-installationen och kan starta spabadet ska det vattenfyllas. Fyll alltid upp spabadet där filtret sitter för att undvika luftbubblor i systemet.


Foto: Exempel på hur spabadet kan installeras- tänk på att alla sidor ska vara åtkomliga så låt de sista delarna vara lätta att öppna.


Foto: inspirationsbild


Foto: exempel på underlag till spabad