Ingen vet exakt var ordet spa kommer ifrån, men det finns två huvudteorier. The first, and most popular, is that spa is an acronym for the Latin phrase salus per aquae or ”health through water.” Den första, och mest populära, är att spa är en förkortning för det latinska frasen salus per aquae eller ”hälsa genom vatten.”

Others believe the origin of the word ”spa” comes from the Belgian town of Spa, known since Roman times for its baths. Andra tror att ursprunget till ordet ”spa” kommer från den belgiska staden Spa, känd sedan romartiden för sina bad. They speculate that the town was so prominent that the very word spa became synonymous in the English language with a place to be restored and pampered. De spekulerar att staden var så framträdande att själva ordet spa blev synonymt på engelska med en plats som ska återställas och bortskämd. Modern spas have their roots in the ancient towns famed for the healing powers of their mineral waters and hot springs . Moderna spa har sina rötter i de gamla städerna berömd för helande krafter för sina mineralvatten och varma källor .


Spa är en ort i Liège i Belgien med 11 000 invånare. Spa är belägen i en dalgång vars väggar består av bergskedjan Ardennerna.

Mineralhaltiga och varma källor i området gjorde orten till en av Europas främsta kurorter under 1300-talet och ortens namn har blivit en eponym för liknande inrättningar, se spa. Källorna i Spa blev berömda för sina helande krafter, som bad- och dricksvatten. Fortfarande producerar Spa mineralvatten.

Det påstås ibland, felaktigt, att ordet spa kommer ifrån det latinska uttrycket ” salus per aquam” som betyder ungefär ”hälsa genom vatten”. Det är inte så konstigt att vi förknippar spabad med latinet eftersom de romerska baden är välkända. Romarrikets människor älskade att bada. De lär ha byggt ett badhus som täckte en yta av 109 000 m2. Vattnet leddes genom avancerade akvedukter till både privata och offentliga bad.


Första spat

Runt 500 f Kr dök mineral- och varmvattenbad upp i Grekland. De tidigaste varianterna byggdes nära naturliga varmvattenkällor eller vulkaner. Samhällets elit träffades vid dessa källor för att diskutera filosofiska idéer och för att behandla krämpor. Platon ansåg att människor som inte var simkunniga inte heller var allmänbildade. Hippocrates, som anses vara läkekonstens grundare, rekommenderade hydroterapi som behandling för t ex gulsot eller reumatism.


Jacuzzin

1954 uppfann sju italienska bröder (ledda av Joseph Jacuzzi) en bärbar pump. De byggde den åt en släkting, som led av reumatism. Pumpen raffinerades och patenterades så småningom. Den användes i kombination med ett luftinjektionssystem, som gav upphov till bubblor i vattnet. Denna blandning av luft och vatten visade sig ha en hög terapeutisk effekt och gav upphov till en hel industri, vilket gjorde Jacuzzi till ett allmänt känt namn.

Det äldsta kända spabadet (eller mineralbadet) som fortfarande existerar finns i Merano, Italien.

Här finns bevis på att källor användes på ett organiserat sätt redan för 5000 år sedan. Det är möjligt att våra förfäder badade sina fötter i ångande gejsrar ännu tidigare.

Man tror att egyptierna använde bad för terapeutiska ändamål redan 2000 f Kr.

Bevis på faktiska spakonstruktioner finns från 600 f Kr. Den tidigaste formen av spabad var helt enkelt

vulkaniska sänkor, i vilka glödande stenar placerades för att värma upp vattnet.