close

Kunskap precis när du behöver den

Utbildningsportalen

Som kund eller partner till oss vill vi att du ska ha det riktigt bra, känna dig extra trygg och inte behöva lägga timmar på att googla efter svar på dina frågor om underhåll och skötsel. Och kanske ändå inte få svar. Vår devis en ny nivå av välbefinnande handlar inte bara om njutningen i badet, utan också om den sköna känslan att veta att man tar hand om sitt bad, sitt vatten och miljön på rätt sätt. Våra uppskattade kemkurser har blivit digitala Varför då kanske du undrar? Jo, bara för att vi vill underlätta ditt spabadsliv. Nu kan du själv helt bestämma tidpunkten när du vill gå kursen. Dessutom finns all kunskap samlad på ett ställe. Alltid tillgänglig. I mobilen, paddan eller datorn.

Till utbildningsportalen

Allt om pool

Är ni intresserade av att bygga pool eller har ni redan en pool och önskar skötseltips, här har sammanställt de vanligaste frågorna vi får om pool så att det ska vara lätt att hitta. Är ni nya på pool och undrar hur man bygger poolen själv? Det är inte särskilt svårt att bygga en pool, vi har skötselmanualer och hjälper er från idé till färdig pool, både med hjälp och stöd från vår utbildade personal.

Just nu får vi många energi frågor. 

En pool oavsett pooltyp så som betongpool, träpool, stålpool eller glasfiberpool har lägst energiåtgång med hjälp av ett pooltak, en bra poolvärmare och rätt beräknad cirkulation.

Vi bygger självklart energioptimerade pooler för den svenska marknaden.

AFM filtermedia minskar kemikalibehovet och bidrar till 30% lägre vattenförbrukning

AFM filtermedia är gjort av krossat återvunnet glas och ersätter den traditionella filtersanden. AFM klumpar inte ihop sig till skillnad från sand, och filtret behöver därför inte backspolas lika ofta. Detta leder till en lägre vattenförbrukning för dig som poolägare, med AFM förbrukas upp till 30% mindre vatten vid backspolning jämfört med vanlig filtersand.
AFM filtermedia är också bioresistent och självsteriliserande, vilket gör att det inte kan bildas någon bakteriell biofilm i sandfiltret, något som händer med traditionell filtersand efter ca 6-12 månader. På grund av detta behöver inte AFM bytas ut lika ofta som sand, utan den byts först efter ca 20 år, jämfört med sand som bör bytas efter 2-5 år beroende på hur mycket poolen används.
På 20 år behöver ett poolfilter alltså ny sand mellan 4-10 gånger, men med AFM i filtret slipper du tänka på den saken och sparar en hel del pengar i längden. AFM renar dessutom partiklar ner till 1μ (0,001 mm), medan filtersand klarar partiklar ner till 25μ (0,025 mm). De självsteriliserande egenskaperna i kombination med AFMs förmåga att fånga upp även dessa oerhört små partiklar minskar även kemikaliebehovet i poolen, vilket i sin tur sparar både pengar och miljö.
Vi på Pahlén rekommenderar starkt AFM framför traditionell filtersand oavsett storlek på din poolanläggning.

AFM filtermedia kan används i ditt nuvarande filter, du behöver bara byta ut din traditionella filtersand och njuta av fördelarna med AFM.

ämförelse mellan AFM och traditionell filtersand när det gäller filtrering. Blå: storlek på partiklar AFM kan filtrera bort (så smått som 1 μ), röd: legionellabakterie (2μ), grå: storlek på partiklar som sand kan filtrera bort (ner till 25μ)

Tillverkat av återvunnet glas i en fabrik som drivs av solenergi

Redan när du köper AFM filtermedia har du gjort en insats för miljön, trots att du inte hunnit fylla ditt filter än.
AFM är tillverkat av krossat återvunnet glas som tvättats med renat regnvatten. När glaset har tvättats renas vattnet och är redo att användas igen. Fabriken som producerar AFM drivs dessutom av solenergi och slammet som blir kvar när glaset tvättats rent används för att producera biogas.

Bra att veta om AFM:

  • Kan ersätta sanden i ditt nuvarande filter
  • Ger en 30% mindre vattenförbrukning vid backspolning
  • Sandfilter >800mm fylls 50% med Grade 1 & 50% med Grade 2.
  • Bara riktigt stora filter, ex multi-bed filter, använder Grade 3.
  • Minskar kemikalieförbrukningen
  • Reducerar klorlukt
  • Ger effektivare filtrering och klarare vatten
  • Behöver inte bytas ut på minst 20 år

AFM Filtermedia – artiklar

122205
Filtermedia AFM 0.4-0.8 mm grade 1, 21 kg

122206
Filtermedia AFM 0.7-2.0 mm grade 2, 21 kg

122207
Filtermedia AFM 2.0-4.0 mm grade 3, 21 kg

Bild på hur det kan se ut i en filterbehållare med storleken på materialet.

 

 

Vid vårstart eller nyfylld pool är det viktigt att poolen startas på rätt sätt. Följer du denna guide så kommer du kunna njuta av din pool och få en lyckad badsäsong.

Det finns många olika typer av pooler. Alla pooler är unika i sig och förutsättningarna kan skilja sig åt. Det finns dock ett par grundläggande instruktioner som i stort sätt kan följas för alla typer av pooler. Just denna guide beskriver en pool med klorerat vatten. För er som renar vattnet med Baquacil se din återförsäljares instruktioner.

Tips innan du börjar uppstarten!

Vid vårstart, återmontera pooldetaljer, som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar.

1. Kontrollera att du har kemikaler hemma. Har du kemikalier över sedan förra året använd dessa först.

2. Kontrollera att ditt testset/mätinstrument fungerar och att du har testtabletter hemma. Det är viktigt att ha ett bra mätinstrument för att få tillförlitliga mätvärden.


3. Se till att du har alla avtappningspluggar till hands som du avlägsnade innan du stängde ner poolen inför vintern. Utan dessa kan poolen inte startas upp.
 

Viktiga steg att följa vid uppstart av poolen.

1. Vid vårstart, börja med att återmontera pooldetaljer som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar. Töm bräddavloppets silkorg från skräp.

2. Fyll poolen tills att vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning.

3. Fyll vatten i huset för silkorgen på pumpen.
OBS! Pumpen får under inga omständigheter startas utan vatten, eftersom axeltätningen då riskerar att skadas.

4. Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen.

5. Ställ pilen på centralventilens handtag på backspolning. Tryck ner handtaget så underlättas vridningen.

6. Starta pumpen. När pumpen sugit ur luften ur sugledningen (efter ca 1-3 minuter) och vattnet passerar siktglaset på centralventilens avloppsuttag, spola ca 1-2 minuter eller tills vattnet i siktglaset är klart.

OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen. Stanna pumpen.

7. Vrid handtaget till renspolning, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till filter, vilket är filtrets normala läge. Stäng sedan ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen.

OBS! Stäng alltid av pumpen innan läget på centralventilen ändras.

8. Mät och justera pH-värdet till 7,0-7,6. Klorera med chockklor via bräddavloppet till klorvärde 2 ppm (mg/l). Vid upprepad klordosering vänta 3 timmar mellan varje test för att kloret skall hinna lösas upp. Justera till rekommenderat klorvärde. Efter 24 timmar, borsta rent poolens golv och väggar samt bottensug poolbotten.

Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.

Backspola filtret ordentligt ca 3 – 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag på avlopp.

Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.

Tag bort eventuell lejdare, torka av den och förvara den torrt.

Tag ur silkorgen och klaffluckan ur bräddavloppet. Montera därefter en expansionsflaska eller cellplastbitar där silkorgen suttit, som kan ta upp isexpansionen.

Tag bort de ställbara insprutningsmunstyckena (kulorna). Är reningsverket placerat under poolens vattennivå skall vinterpluggar monteras där insprutningsmunstyckena var placerade.

Tag upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten.

Filtertanken skall dräneras på vatten genom att avtappningspluggen vid botten av tanken lossas.

Lossa pumpens lock och tag ur silkorgen. Dränera pumpen på vatten genom att ta bort avtappningspluggarna på pumphus och förfilterhus. Står pumpen utomhus bör motorn demonteras och förvaras inomhus.

Tag bort manometern på filtrets centralventil.

Om värmaren ej är placerad i frostfritt utrymme borttages avtappningspluggen. Finns ej plugg, lossa rörkopplingen mellan filter och värmare, så att värmaren töms på allt vatten.

Tillsätt Vinterfit enligt rekommendation på förpackningen. 

Chockklorera genom att upplösa klor (kalciumhypoklorit) i en hink med ljummet vatten och häll detta i poolen.

Om poolen är försedd med en trappa av glasfiber, så skall det inom trapputrymmet monteras en expansionsupptagare, som kan krympa med isrörelse och minska eventuella påfrestningar på trappan. Upptagaren kan bestå av några plastdunkar, delvis fyllda med en vatten/glykolblandning, som är fästade med en tyngd.

Täck över poolen. Obs! Vissa poolskydd klarar inte snöbelastning. I dessa fall kan korrugerade vinterplåtar användas.

Manual på svenska

En plåtpool eller stålpool är oftast det billigaste alternativet när man ska bygga en pool. Plåtstommen lämpar sig väl för dig som vill bygga poolen själv, då alla väggpaneler, stag, stödprofiler etc. är prefabricerade och endast behöver skruvas ihop. Poolväggsbeklädnad är en liner och man kan köpa ett komplett paket där allt till poolen ingår. Det som tillkommer är grävning, gjuten platta, värmekälla, pooltäckning och arbetsinsats. Följ alltid manualen för bäst resultat.

Bild på stålpool ovanmark

Bild på stålpool nedgrävd

Plåtstommen tillverkas av rostfritt eller galvaniserat stål. Väggelementen levereras prefabricerade i bredder om 0,5 – 1 m och sammanfogas med bultförband. Alla hålbilder i stommen för bräddavlopp, belysning, inloppsmunstycken och eventuell Jet Swim är redan utstansade. Stommen är avsedd för nedgrävning i mark och utsidan återfylls med dränerande grus. Poolbotten är av sand eller helst betong och poolens insida förses med liner. Poolen är utrustad med en sandfilterpump, botten-/ toppskenor i PVC samt sköld- /UV-beständig poolliner och trappa. 

Monteringen tar från ett par timmar för två personer upp till en- två dagar , beroende på hur fort vattnet kan fyllas på och om man har hjälp på återfyllningen under tiden. Detta för nedgrävda stålpooler, för ovanmarkspooler kan man räcka med 6-8 timmar för två personer.

Thermoblockspool kan byggas både uppåt i trädgården och nedåt, så om man hittar berg när man gräver kan man reglera höjden på poolen och komma bort i från att behöva spränga eller knacka bort berget.

Thermoblocken är också mycket isolerade så om man vill ha poolen året runt passar denna poolen mycket bra. Poolstommen byggs av lätta cellplastblock med hård insida som staplas som byggklossar. Armering och ingjutningsdetaljer som bräddavlopp, belysning, inloppsmunstycken och Jet Swim monteras i isolerblocken innan betong fylls på ovanifrån. Poolväggsbeklädnad är en liner.

Bild på en thermoblockspool

Bild på thermoblock till thermoblockspool

Bild på thermoblockspool med liner.

 

Installationen är enkel då hela baljan lyfts ner med kran i en färdig grop på en gjuten platta. Därefter återfyller man med grus runt om poolens väggar. Glasfiberpoolen är oftast dyrare än thermoblockspoolen eller stål och träpool, men den har mycket mindre arbetstimmar. Efter man placerat poolen tar det ofta bara en dag att montera, in-utlopp, sandfilter och om man önskar poolvärme. Sedan är det badklart.

Bild på hur en glasfiberpool kan se ut.

 

Trästommen byggs av tryckimpregnerat virke (klass A). Reglar, plywood och eventuella stödkonsoller av stål. Väggarna binds ihop nertill på poolbotten med tvärgående reglar.

Hål görs i plywooden för bräddavlopp, inloppsmunstycken, belysning och eventuell Jet Swim. Dessa monteras i samband med linern. Till botten används en gjuten platta eller sand. På insidan av poolväggen rekommenderas en tunn cellplast och liner. När linern är på plats, återfylls utsidan med dränerande grus i samma takt och höjd som vatten fylls på.

Poolväggsbeklädnad är en liner.

Bild på hur en trästomme till en pool ser ut.

Efter schaktning bör marken packas och fyllas med bärlager. För att få längsta möjliga livslängd på poolstommen skall poolgropen dräneras väl så att inget vatten blir stående utanför stommen. Dräneringsrör runt poolen eller en inspektionsbrunn med självstartande länspump är alternativen. Tänk på att isolera väggar och botten för att spara energi och uppvärmningskostnader.

Återfyll med dränerande material närmast poolstommen.

Bild på hur det kan se ut när man grävt, schaktat och dränerat inför sin pool

Här hittar ni våra leverantörers poolkataloger. 

Men bläddra gärna och få inspiration om sortimentet och även tips.

Öppna & Njut.

Finans och avbetalning

Vi samarbetar med Wasa Kredit och kan därmed erbjuda er som kunder flera olika lösningar.

På hemsidan kan ni även använda er av KLARNA.

Räkneexempel följer nedan:

Räkneexempel 1

36 Månader helt räntefritt.

Vi bjuder vi på räntan i 36 månader. Enbart 45 kr i avi avgift. 495 kr i Upplägg. Ingen ränta 0%.

Räkneexempel 36 mån:

Inköps belopp 82900:- + Ränta (0kr) + Uppläggningsavgift (495kr) + Avi avgift 45 kr

82900 / 36 månader= 2303kr + 45 kr i Avi= 2348kr. 495 kr läggs på första fakturan. 

Räkneexempel 2

Förslag på 36 Månader 0% i Ränta

Inköpsbelopp 100000kr / 36 mån = 2778kr   2778 + 45 kr i Avi= 2823kr/ månaden

Uppläggningskostanden 495 kr. 0% Ränta under hela tiden.

Kolla med butikspersonalen för mer information.

Här på länken kan ni ansöka via distansavtal.

Ansök på beloppet och kontakta oss, så skickar vi en signeringslänk till er.

Så här kan det se ut när man installerar en pool med värmeväxlare.

Bild som visar hur man gör:

 

Så här ser det ut när man installerar en pool med poolvärmepump.

Bild som visar hur det ser ut:

Här visar vi hur man installerar elvärme på sin pool.

Bild hur det ska se ut:

pH och klor

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad.

pH-skalan går från 0 till 14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde i en pool är 7,2 – 7,6.

pH högre än  7
= basiskt vatten

pH lägre än  7
= surt vatten

pH  7,4
= optimalt

Högt pH-värde (basiskt vatten) ger:
– sämre klordesinfektion
– hudirritation
– kalkutfällning
– grumlighet

 

Lågt pH-värde (surt vatten) ger:
– aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
– irriterade ögon och slemhinnor
– skador på poolduken

 

Riktvärde är 7,2 – 7,6. pH-värdet sänks med pH-minus (natriumbisulfat) och höjs med pH-plus (natriumkarbonat).

Klorpreparat indelas i organiskt och oorganiskt.

Organiskt klor är triklorisocyanursyra (veckoklor) och diklorisocyanursyra (snabblösligt och lämpligt till mindre bassänger). Oorganiskt klor är kalciumhypoklorit (dags- och chockklor) och natriumhypoklorit (flytande).

 

Gemensamt för organiskt och oorganiskt klor är att när det doseras i simbassängen är det fritt klor, d.v.s. det angriper bakterier och föroreningar. Efterhand som kloret verkar, övergår det från fritt till bundet klor. Bundet klor (även kallat kloraminer) är ineffektivt, luktar klor och kan orsaka irritation på ögon och slemhinnor. Bundet klor reduceras genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet. Den tillfälligt höga klorhalt som bildas vid chockklorering försvinner ganska snart i en utomhuspool, men kan även sänkas med klorsänkningspreparat.

 

Klor förbrukas kontinuerligt i bassängen och olika faktorer avgör klorförbrukningen, bl.a. badfrekvens, vattentemperatur, solljus och poolstorlek. För att mäta klorhalten används testset/fotometer. De flesta mäter fritt klor, men för att mäta det bundna kloret behöver man mäta det totala kloret. Totalt klor utgör summan av det fria och bundna kloret.

 

Vid användning av organiskt klor (veckoklor) ackumuleras cyanursyra i poolen. Vid cyanursyrahalter över 100 ppm (mg/l) inträffar klorblockering, vilket gör kloret verkninglöst. Inträffar klorblockering luktar vattnet illa, klorlukten blir stark och vattnet grumligt. Cyanursyra sänks genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet.

 

Cyanursyra fungerar som klorstabilisering, vilket gör att t.ex. solen inte bryter ner kloret. Därför är det lämpligt att i utomhuspooler ha en cyanursyranivå på 30-50 ppm (mg/l).

Riktvärden från Folkhälsomyndigheten vid pH-värde 7,4 och pooltemperatur upp till 35°C:

 

Fritt klor:
Bundet klor:
Totalt klor:
Cyanursyra:
Salthalt:
0,5-1,6 ppm (mg/l)
0-0,4 ppm (mg/l)
Max 2,0 ppm (mg/l)
30-50 ppm (mg/l)
Max 250 ppm (mg/l) (0,025%) om poolutrustningen är av rostfritt

Poolen måste stå helt plant och i våg. Det allra bästa är att gjuta en platta eller att gräva ned en bit så att underlaget är slätt, fylla med dräneringsmaterial och stenmjöl över detta och sedan ”padda” ytan så att den blir slät och stadig. Det minsta man bör göra är att rensa ytan under poolen från kvistar, stenar och andra ojämnheter och lägga på ett par cm sand eller stenmjöl. Av erfarenhet kan vi säga att gräs inte är så lämpligt att ha under. Det kan visserligen vara slätt och mjukt men kan ruttna med en mindre angenäm lukt till följd.
Bottenskyddsmatta måste ALLTID användas för att garantin ska gälla, detta gäller alla våra stålpooler.

En thermoblockpool och 150 cm djupa stålväggspooler ska ALLTID ha en gjuten botten.

Det man också ska tänka på är vilka markförhållanden som gäller. När vattnet kommer i poolen ger det ett tryck på 1,2 ton/kvm.

Det är viktigt att hålla koll på de olika värdena i ditt badvatten. Har du fel värden riskerar du onödigt slitage på de olika delarna i poolen. Har du fel värden täcker inte heller garantin.

Steg ett är att hålla koll på pH-värdet i vattnet. pH-värdet bör ligga mellan 7,2 – 7,6. Det andra värdet du bör ha koll på är klorvärdet. Klorvärdet bör ligga mellan 1,0 – 3,0 ppm (mg/l).

Mera information och utrustning för att testa värdet hittar du på i vår utbildningsportal där ni kan gå på de utbildningar som vi tillhandahåller. Vid frågor om hur man ta hand om sitt vatten kan ni även kontakta oss.

Det kan vara svårt att veta vad man ska välja mellan dessa tre olika alternativ. Alla har sina för och nackdelar. 

Klor är det vanligaste  alternativet. Fördelen är att det är prisvärt och säkert.  Nackdelen är att order klor kan ha en avskräckande ton, och att det kan lukta obehagligt vid ett felaktigt pH-värde.

Fördelen med aktivt syre är att produkten är luktfri, och passar även för klorallergiker. Nackdelen är att produkten enbart har en direkt effekt samt att produkten bör kompletteras med ett algdödande medel.

Brom är också det luktfritt samt har en bra desinfektionsverkan. Nackdelen är att priset är aningen högre, samt att oxideringseffekten är låg.

Har du frågor kring kemikalierna är du mer än välkommen att kontakta oss.

Thermoblockspoolen är Sveriges mest sålda pool typ. Detta för att den är mest isolerad, tåligast och kan byggas på de flesta marktyper då den inte behöver mottryck. Med mottryck menar man att poolen är så stadig att man inte behöver ha vatten på insidan i förhållande i till trycket på ytsidan så att den inte trillar in. Thermopoolen kan alltså stå helt fristående.

Vid nedgrävning av stålväggspooler rekommenderas att en betongplatta gjuts. Betongplatta och stödmur vid långsidorna är nödvändigt för ovala pooler.

 Bottenskyddsmatta ska alltid användas till stålväggspooler och ingår alltid i våra paket.

Vi har svenska manualer se under respektive produkt under manualer.

Att bygga en glasfiberpool går mycket snabbare att bygga en annan typ av pool.

Här har vi en manual på svenska som man kan följa:

Om vattnet blir grumligt i poolen kan det ha och göra med att sanden inte fungerar längre i din filtrering.

I regel kan det vara bra med byte var fjärde till vart femte år. Om du har poolrobot så kan sanden hålla längre då bortom vart femte eller vart sjunde år rekommenderas byte.

All smuts som hamnar i filtret måste bort, annars blir det så mycket smuts i filtret att det inte renar vattnet på ett bra sätt.

Om sanden inte rengörs och man backspolar sällan så packas sanden till slut så hårt att det kan blir betonghårt.

Positioner på backspolningsventilen
FILTER Normalt filterläge.
BACKSPOLNING Rengöring av filtersanden.
RENSPOLNING Stabilisering av filtersanden.
AVLOPP Läge vid bottensugning direkt till avlopp eller tömning av poolen.
STÄNGD Stängd.
CIRKULATION Pumpning av vatten direkt till pool (ej filtrering).

Stanna pumpen.

Stäng ventilerna på sug- och returledningarna.

Öppna locket på pumpen och töm silkorgen.

Sätt på locket.

Öppna ventilen till avloppsuttaget.

Vrid över handtaget till BACKSPOLNING.

Öppna ventilerna till sug- och returledningarna.

Starta pumpen. Filtret skall nu spolas ca 1-2 minuter, eller tills vattnet i siktglaset är klart.
OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen.

Stanna pumpen

Vrid handtaget till RENSPOLNING, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge.

Stäng ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen samt eventuell elektrisk värmare.

Efter ca 5-10 dagar, eller när manometern på filtrets pumpsida ökat ca 0,2 bar sedan föregående backspolning.

Om stommen inte klarar av att vattnet fryser måste man ha cirkultationen i gång, man kan också ta hjälp av flytblock som man lägger i poolen under vintern. Det är också viktigt att isolera ovanifrån, ett pooltak eller plåtar kan fungera som isolering.

Man behöver inte mer än runt 50 kvadratmeter för att kunna bygga en pool.

Det är många faktorer som påverkar priset för en poo. För att ge lite riktlinjer för vad slutsumman landar på kan man säga att en 3×6 meters pool ligger mellan 150 000 – 300 000 kr, en 4×8 meters pool på mellan 250 000 – 350 000 kr och priset varierar beroende på vilken poolutrustning du väljer till. Markförhållanden så om du behöver spränga eller knacka berg påverkar priset och om du önskar lägga till poolvärme och pooltäckning. Arbetskostnaden är också olika, önskar ni bygga den själv eller ha helentrepenör så kan man få ner kostnaden rejält. Tänk på att om man bygger poolen själv är man också ansvarig så att allt byggs på ett fackmässigt sätt.