Pooltäckning

POOLTÄCKNING 

Pooltäckning minskar tidsåtgång och kostnad för uppvärmning av din pool.

De har dessutom en ännu viktigare uppgift, nämligen att rädda liv! Rätt polskydd kommer hålla din pool varm, ren och säker. Skjutbart pooltak eller utrullande täckning, vi har alternativen.