Vattenmätare

Noga avmätning av vattnet är viktigt för att hålla ordning på vatten kemin.

Här hittar ni våra samlade mätare.

Det finns både enklare ph stickor, digitala mätare, och de mer avancerade mätstationen Ico.