Bräddavlopp och inlopp Pahlén

En väl fungerande vattencirkulation är viktig för en god vattenkvalitet i poolen. Bräddavloppet ökar genomströmningshastigheten på poolvattnet samtidigt som ytligt skräp samlas i bräddavloppets silkorg. Vattnet kommer tillbaka till poolen renat och uppvärmt genom poolens inloppsmunstycken.

Med Pahléns bräddavlopp, inloppsmunstycken och bottenavlopp garanteras en problemfri vattencirkulation i poolen.