Vår vision är att skapa välbefinnande, trygghet och kunskap med fokus på produkter

som skapar aktivitet, gemenskap och återhämtning för den medvetna familjen.

 

Våra produkter ska hålla hög kvalité.

Våra leverantörer är marknadsledande med fokus på 

produktutveckling som är anpassade för den svenska marknaden.

 

I vårat arbete vill vi vara hållbara.

Rätt skötsel bidrar till lång livslängd. Utbildning och kunskap är för oss

alltid i fokus för att hålla oss uppdaterade med rätt information.

Komponenter vi använder ska vara anpassade för rätt miljö.

 

Vi vill vara den aktören på marknaden som håller den bästa servicen på marknaden.

Därför ser vi till att vara representerade på alla kommunikationskanaler samt även har näthandel för 

att vara tillgängliga för våra slutkunder på mest möjliga tid.

Våran butik är öppet året runt.

 

Kontaktuppgifter:

Lina Loftenius & Leif Loftenius

Telefon: 0470-62470 
E-post: info@relaxospabad.se

E-Post: info@vaxjopoolservice.se