close

Kunskap precis när du behöver den

Utbildningsportalen

Som kund eller partner till oss vill vi att du ska ha det riktigt bra, känna dig extra trygg och inte behöva lägga timmar på att googla efter svar på dina frågor om underhåll och skötsel. Och kanske ändå inte få svar. Vår devis en ny nivå av välbefinnande handlar inte bara om njutningen i badet, utan också om den sköna känslan att veta att man tar hand om sitt bad, sitt vatten och miljön på rätt sätt. Våra uppskattade kemkurser har blivit digitala Varför då kanske du undrar? Jo, bara för att vi vill underlätta ditt spabadsliv. Nu kan du själv helt bestämma tidpunkten när du vill gå kursen. Dessutom finns all kunskap samlad på ett ställe. Alltid tillgänglig. I mobilen, paddan eller datorn.

Till utbildningsportalen

Rengöring och backspolning av filtersand

För att ditt sandfilter till din pool ska fungera optimalt är det viktigt att rengöra filtersanden regelbundet.


Efter ca 5-10 dagar, eller när manometern på filtrets pumpsida ökat ca 0,2 bar sedan föregående backspolning, backspolas filtret enligt följande:

 1. Stanna pumpen.
 2. Stäng ventilerna på sug- och returledningarna.
 3. Öppna locket på pumpen och töm silkorgen.
 4. Sätt på locket.
 5. Öppna ventilen till avloppsuttaget.
 6. Vrid över handtaget till BACKSPOLNING.
 7. Öppna ventilerna till sug- och returledningarna.
 8. Starta pumpen. Filtret skall nu spolas ca 1-2 minuter, eller tills vattnet i siktglaset är klart.
  OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen.
 9. Stanna pumpen
 10. Vrid handtaget till RENSPOLNING, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge.
 11. Stäng ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen samt eventuell elektrisk värmare.


Positioner på backspolningsventilen
FILTER Normalt filterläge.
BACKSPOLNING Rengöring av filtersanden.
RENSPOLNING Stabilisering av filtersanden.
AVLOPP Läge vid bottensugning direkt till avlopp eller tömning av poolen.
STÄNGD Stängd.
CIRKULATION Pumpning av vatten direkt till pool (ej filtrering).