close

Kunskap precis när du behöver den

Utbildningsportalen

Som kund eller partner till oss vill vi att du ska ha det riktigt bra, känna dig extra trygg och inte behöva lägga timmar på att googla efter svar på dina frågor om underhåll och skötsel. Och kanske ändå inte få svar. Vår devis en ny nivå av välbefinnande handlar inte bara om njutningen i badet, utan också om den sköna känslan att veta att man tar hand om sitt bad, sitt vatten och miljön på rätt sätt. Våra uppskattade kemkurser har blivit digitala Varför då kanske du undrar? Jo, bara för att vi vill underlätta ditt spabadsliv. Nu kan du själv helt bestämma tidpunkten när du vill gå kursen. Dessutom finns all kunskap samlad på ett ställe. Alltid tillgänglig. I mobilen, paddan eller datorn.

Till utbildningsportalen

Uppstart av nyfylld pool eller vårstart

Vid vårstart eller nyfylld pool är det viktigt att poolen startas på rätt sätt. Följer du denna guide så kommer du kunna njuta av din pool och få en lyckad badsäsong.

Det finns många olika typer av pooler. Alla pooler är unika i sig och förutsättningarna kan skilja sig åt. Det finns dock ett par grundläggande instruktioner som i stort sätt kan följas för alla typer av pooler. Just denna guide beskriver en pool med klorerat vatten. För er som renar vattnet med Baquacil se din återförsäljares instruktioner.

Tips innan du börjar uppstarten!

Vid vårstart, återmontera pooldetaljer, som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar.

1. Kontrollera att du har kemikaler hemma. Har du kemikalier över sedan förra året använd dessa först.

2. Kontrollera att ditt testset/mätinstrument fungerar och att du har testtabletter hemma. Det är viktigt att ha ett bra mätinstrument för att få tillförlitliga mätvärden.


3. Se till att du har alla avtappningspluggar till hands som du avlägsnade innan du stängde ner poolen inför vintern. Utan dessa kan poolen inte startas upp.
 

Viktiga steg att följa vid uppstart av poolen.

1. Vid vårstart, börja med att återmontera pooldetaljer som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar. Töm bräddavloppets silkorg från skräp.

2. Fyll poolen tills att vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning.

3. Fyll vatten i huset för silkorgen på pumpen.
OBS! Pumpen får under inga omständigheter startas utan vatten, eftersom axeltätningen då riskerar att skadas.

4. Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen.

5. Ställ pilen på centralventilens handtag på backspolning. Tryck ner handtaget så underlättas vridningen.

6. Starta pumpen. När pumpen sugit ur luften ur sugledningen (efter ca 1-3 minuter) och vattnet passerar siktglaset på centralventilens avloppsuttag, spola ca 1-2 minuter eller tills vattnet i siktglaset är klart.

OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen. Stanna pumpen.

7. Vrid handtaget till renspolning, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till filter, vilket är filtrets normala läge. Stäng sedan ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen.

OBS! Stäng alltid av pumpen innan läget på centralventilen ändras.

8. Mät och justera pH-värdet till 7,0-7,6. Klorera med chockklor via bräddavloppet till klorvärde 2 ppm (mg/l). Vid upprepad klordosering vänta 3 timmar mellan varje test för att kloret skall hinna lösas upp. Justera till rekommenderat klorvärde. Efter 24 timmar, borsta rent poolens golv och väggar samt bottensug poolbotten.

Relax & spabad önskar er en härlig badsäsong!