8 JANUARI 2022

Hur vet man när UV lampan behöver bytas?

Information om Uv- lampor:

Luften vi andas, vattnet vi dricker och de ytor vi rör vid påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande i mycket hög grad. Vi kan alla smittas av och sprida virus och bakterier, särskilt på offentliga platser med hög aktivitet, t.ex. kontor, fabriker, butiker, barer eller restauranger, skolor och museer samt i kollektivtrafiken.


UV-C-strålning är ett välkänt desinfektionsmedel för luft, ytor, föremål och vatten som kan minska risken för att bli smittad och en beprövad desinfektionsmetod som har använts i över 40 år1. Alla bakterier och virus som har testats hittills (flera hundra genom åren, inklusive ett flertal coronavirus) är mottagliga för UV-C-desinfektion2. Laboratorietester bevisar att UV-C belysningen eliminierar SARS CoV2 virus på endast 9 sekunder3. Det är en tydlig indikation på att UV-C-strålning kan vara en värdefull metod för att skydda mot smitta.

På Wellis uv lampa finns det en lampa som indikerar om det behövs bytas, det är olika på olika modeller av UV lampa.

I regel brukar de hålla i upp till 1.5 år, men det avgörs på brinntid så i bland behöver den bytas tidigare, den är också mycket känslig för stötar och vibrationer.

 

Läs mer i den nya informationen på UV-C desinfektion från 2022.

Bild på olika uv lampor