6 APRIL 2021

Svenska badbranschen certifiering

Vi är medlemmar i Svenska Badbranschen

Svenska Badbranschen grundades som branschorganisation 2013 och har sedan dess jobbat för att samla alla som arbetar inom bad, pool och spa under ett och samma tak. Vi kan vara konkurrenter, leverantörer eller samarbetspartners till vardags, men i branschorganisationen agerar vi som en gemensam röst. På ett övergripande plan är vår viktigaste fråga att verka för 100 procent simkunnighet. Ingen ska behöva drunkna i Sverige på grund av bristande simkunskaper. För att uppnå det målet är det helt avgörande att det finns god tillgång på uppvärmda badanläggningar, både i offentlig och privat regi. Genom att samla branschens intressenter kan vi dessutom driva frågor som höjer den generella kompetens- och kunskapsnivån. Det är värdefullt för alla medlemsföretag, men också för kunder och besökare.

Svenska Badbranschen representerar idag aktörer som är verksamma inom bland annat offentliga bad, spa, hotell, privata pooler och leverantörer.

Deras vision

Är att bidra till folkhälsan genom ett modernt och attraktivt bad-Sverige, där 100 procent simkunnighet är vår ledstjärna. Vi stöder och bistår branschen med kompetens för att främja utveckling av både teknik och människor.

Deras etiska principer

Svenska Badbranschen verkar för ett öppet, positivt och säkert bad-Sverige - där vi utan diskriminering har ambitionen att välkomna alla. Vi tror att lek, idrott och avkoppling i poolmiljöer förenar människor över alla gränser. Svenska Badbranschens arbete ska alltid präglas av ett öppet klimat där det råder en stark vi-känsla. Vi gör jobbet tillsammans och bemöter både mot- och medgångar tillsammans, sida vid sida. Vi vet nämligen att vi är som starkast då!

Vi är stolta medlemmar och verkar för Svenska badbranschens värderingar.